OWT

Oktays Wing Tsun Skola

Wing Tsun

Vad är Wing Tsun?

Wing Tsun är ett realistiskt självförsvar eller som det också kallas för ett intelligent självförsvar. Det är inte en kampsport vilket innebär att det inte finns några tävlingar eller regler inom systemet. Wing Tsun är en av de mest populära Kung Fu-stilarna i världen och bland annat har många brottsbekämpande myndigheter och specialstyrkor använt sig av det.

Wing Tsun är ett självförsvar som ska användas som sista utväg vid en attack eller överfall, när det inte finns någon annan väg ut ur en situation. I Oktays Wing Tsun skola lär vi oss den moderna Wing Tsun, som inte bara handlar om att försvara sig fysiskt. Vi lär oss är att bli riskmedvetna och träna ett förebyggande försvar.

Grundtanken med Wing Tsun är att den mindre och fysiskt svagare ska kunna försvara sig mot en större motståndare med list och direkthet och genom snabba, enkla och lättlärda tekniker.

Vad går det ut på?

Inom Wing Tsun finns det vissa unika aspekter som sällan återfinns i kampkonster eller andra sporter. Aspekterna fokuseras kring självförsvar och hälsa och det personliga välmåendet, vilket gör att Wing Tsun till stor del handlar om att kunna hantera och behärska sin kropp.

Du kommer att träna och lära dig handskas med dina reflexer vilket förfinar de naturliga reaktionerna på fara. Du kommer också att träna upp din koordination och fysiska och psykiska balans. Träningen engagerar dig känslomässigt, både mentalt och fysiskt, och får självförtroendet att växa i takt med att du känner dig harmonisk med din kropp och vet att du har kontroll över den. Du kommer också att känna hur din energi ökar och att du blir både motståndskraftigare och en harmoniskare människa.

Vad lär man sig?

Det är en träningsform i självförsvar som bygger på ett fåtal tekniker som är uppbyggda att kunna användas i oändliga kombinationer och situationer. Till skillnad från andra självförsvar innehåller det inga höga skrik, höga sparkar eller dekorativa rörelser. Wing Tsun är ett "aggressivt" självförsvar där strategin i en självförsvarssituation är att gå till motangrepp för att överraska anfallaren.

 Ett av Wing Tsun viktigaste motto är att kunna ändra sin strategi efter motståndarens taktik utan att använda i förväg bestämda kombinationer. En del kallar det också för ”världens effektivaste självförsvarssystem". Du lär dig använda din kropp så att du spontant avleder motståndarens kraft och använder kraften mot personen istället. Ditt försvar bryter ner och avleder angriparens attack och din attack kommer att bryta och kontrollera angriparens försvar.

Hur går undervisningen och träningen till?

All träning och undervisning är utformad för att inspirera och motivera dig och vi arbetar tillsammans för din personliga utveckling. Det krävs inga förkunskaper men åldersgränsen är 13 år. Inom Wing Tsun finns det inga bälten utan man använder sig av grader. Man ser vem som har vilken grad på färgen på tröjan.

Undervisningen och träningen liknar en skolutbildning med olika program. För varje program du klarat av uppgraderas du till nästa program. När du klarat och blivit godkänd vid ett graderingstillfälle tilldelas du ett diplom som utfärdas av skolans mästare. Redan efter 6 till 12 månader kan du försvara dig på en bra nivå. För att klara av de olika graderna rekommenderar skolan att du tränar två gånger i veckan.

I skolan hjälps vi åt. De som har en högre grad hjälper dem med lägre grad. På så sätt hjälper vi varandra att nå våra individuella mål. I Oktays Wing Tsun skola tror vi att den typen av lärande hjälper eleverna att utveckla sin kommunikationsförmåga, sociala kompetens, ödmjukhet och tålamod som man har behov och användning av i privatlivet.

Inom Oktays Wing Tsun skolan ser vi så här på Wing Tsun:

”Om det inte funnits någon attack så hade Wing Tsun aldrig existerat. Wing Tsun är född och skapad utifrån en attack och är därför så effektivt. Det tekniska utförandet blir till av sig självt och är inte framtvingat genom förutbestämda tekniker.”

Bakgrund

Wing Tsun skapades av en buddistisk kvinna, Ng Mui, på 1600-talet i Kina. I Shaolintemplet hade hon tillsammans med de övriga munkarna utvecklat en ny och hemlig Kung Fu-stil för att träna upp rebeller mot den nya kejsaren. Men kejsaren attackerade templet och det brändes ner till grunden. Ng Mui, som var en av de fem stormästarna, lyckades fly och bosatte sig i en liten bergsby där hon träffade den unga och vackra flickan Yim Wing Tsun. (Yim är familjens namn och Wing Tsun hennes förnamn). Flickan hade hamnat i svårigheter när hon vägrat att gifta sig med en lokal krigsherre. Mitt i bråket träffade hon Ng Mui som utmanade krigsherren med att säga att om han ville gifta sig med flickan var han tvungen att vinna över henne i en duell.

Ng Mui tog med sig flickan upp i bergen och började träna. Men hon visste att tiden var knapp och därför utformade Ng Mui en helt ny form av träning som var lätt att lära och ändrade tekniken så att en svagare person skulle kunna besegra en större och fysiskt starkare motståndare.

Dagen kom för duellen och Wing Tsun vann med sin nya snabba och effektiva teknik. Yim Wing Tsun träffade senare Leung Bok-Chau som blev hennes man och enda elev. Han var så förälskad i både Wing Tsun och den nya stilen att han döpte den efter henne när han själv började undervisa och lära ut den nya tekniken.

Därefter spred sig Wing Tsun vidare i flera generationer. Men det var stormästaren Ip Man som 1948 var först med att undervisa Wing Tsun för allmänheten. Idag finns det skolor över hela världen och det var bland annat Bruce Lee som gjorde Wing Tsun känd för den stora publiken.

 

 

 

Ord av Oktay

 

"Genererar energi utan förbränning."

 

"Passiv, aktiv. Aktiv, passiv.   Yin Yang."

 

 "Kroppen och hjärnan gör inte som man vill, utan som den blir lärd."